دپارتمان مشاوره شغلی

دپارتمان مشاوره شغلی

دپارتمان مشاوره شغلی

مشاوره شغلی یا راهنمای شغلی، مشاوره ای است که برای کمک به انتخاب، تغییر یا ترک شغل طراحی شده است و در هر مرحله از زندگی ممکن است مورد نیاز باشد. شغل شخص اغلب یکی از مهمترین جنبه های بزرگسالی است و شروع یک کار جدید، چه برای اولین بار یا برای بار دوم یا هر زمان پس از آن، می تواند یک رویداد استرس زا باشد، به ویژه هنگامی که مشکلات اقتصادی مانند رکود اقتصادی در جامعه تبدیل به یک معضل شده است.
یک مشاور شغلی می تواند با طرح و بحث در مورد گزینه های بالقوه شغلی، به شما کمک کند.

مشاوران این دپارتمان