دپارتمان زوج و خانواده

دپارتمان زوج و خانواده

دپارتمان زوج و خانواده

زوج درمانی یکی از روش های روان درمانی است که در این روش درمانگر به عنوان مشاور خانواده تلاش می کند با زوج ها و خانواده هایی که دچار مشکلاتی هستند و قادر به حل تعارضات خود نیستند با استفاده از رویکردهای درمانی موثر به بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارهای مناسب بپردازد. از اهداف مهم زوج و خانواده درمانی این است که به افراد کمک می کند تا یکدیگر را به خوبی بشناسند و چنانچه نیاز به تغییری احساس شود به آنها کمک می شود تا به اهداف خود دست یابند.

مشاوران این دپارتمان

مقالات مرتبط