دپارتمان روان درمانی

دپارتمان روان درمانی

دپارتمان روان درمانی

روان درمانی یا درمان روانشناختی راهی برای کمک به افرادی است که دچار انواع مختلفی از بیماریهای روانی و اختلالات عاطفی هستند.
رواندرمانی با استفاده از رویکردهای مختلف و موثر روانشناسی به حل مشکلاتی نظیر اختلال در کنار آمدن با زندگی رزومره، مرگ عزیزان، مدیریت روابط عاطفی، اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب و ... کمک می کند. گاهی برای حصول نتیجه بهتر از دارو درمانی هم در کنار روان درمانی استفاده می شود.

مقالات مرتبط