دپارتمان ترک اعتیاد

دپارتمان ترک اعتیاد

دپارتمان ترک اعتیاد

اعتیاد یک اختلال پیچیده است. افراد مبتلا به اعتیاد تمرکز زیادی بر استفاده از موادی مانند الکل سیگار یا مواد مخدر دارند تا حدی که زندگی آنها را به خود اختصاص می دهد. آنها حتی وقتی می دانند که مصرف برای آنها مشکلی ایجاد می کند به استفاده از الکل یا مواد مخدر ادامه می دهند. با این وجود تعدادی از درمان های موثر در دسترس است و افراد می توانند از اعتیاد رهایی پیدا کنند و زندگی عادی و مثمرثمری داشته باشند.
افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد دارای تفکر، رفتار و عملکردهای تحریف شده هستند و همچنین مطالعات بر روی نقشه های مغزی تغییراتی را در مناطقی از مغز نشان می دهد که مربوط به قضاوت، تصمیم گیری، یادگیری، حافظه و کنترل رفتار است
همچنین رفتارهای اعتیادی می تواند در سایر زمینه ها نیز فرد را دچار مشکل کند. در معضلاتی مانند پرخوری، بازیهای رایانه ای، کار، پورنوگرافی و امثالهم نیز با مقوله اعتیاد و مشکلات آن روبرو هستیم که با استفاده از رویکردهای مناسب درمانی و مشاوران آموزش دیده تا حدود زیادی می توان در درمان این معضلات موفق بود

مقالات مرتبط