ایلا داریوش فر

ایلا داریوش فر

ایلا داریوش فر


سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)
  • روانپزشک مرکز مشاوره دانشگاه
  • روانپزشک مرکز (نگهداری از سالمندان و کودکان اتیسم) بهزیستی
  • شماره نظام پزشکی: ۹۵۴۶۲
ایلا داریوش فر